فایل های دسته بندی پاورپوینت های بازاریابی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت مباحث بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت مباحث بازاریابی (قابل ویرایش) - 1 به نام خداوند جان وخرد که رزاق است و غنی و بخشنده 2 مباحث بازاریابی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارگاه بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت کارگاه بازاریابی (قابل ویرایش) - به نام خدا کارگاه بازار یابی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مباحث بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت مباحث بازاریابی (قابل ویرایش) - 1 به نام خداوند جان وخرد که رزاق است و غنی و بخشنده 2 مباحث بازاریابی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربرد شبکه سازی در بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت کاربرد شبکه سازی در بازاریابی (قابل ویرایش) - به نامش و به ياريش کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت مدیریت بازاریابی (قابل ویرایش) - مدیریت بازاریابی Marketing Mgt . ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درسهای بازاریابی از خوزه مورینیو (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت درسهای بازاریابی از خوزه مورینیو (قابل ویرایش) - بنام خدا 1 درسهای بازاریابی از خوزه مورینیو 2 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی (قابل ویرایش) - نا م به خدا ی بان مهر اگر همت والای اصلاح مردم را در سرداری، از خودت آغاز ک...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیر بازاریابی و تبلیغات (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت مدیر بازاریابی و تبلیغات (قابل ویرایش) - بنام خدا مدیر بازاریابی و تبلیغات ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی های بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی های بازاریابی (قابل ویرایش) - بنام خدا بررسی استراتژی های بازاریابی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی