فایل های دسته بندی دانلود تحقیق - صفحه 9

تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و کارایی کارکنان شرکت گاز 26 ص

تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و کارایی کارکنان شرکت گاز 26 ص - ‏1 ‏مقدمه : ‏عصر فعلي را برخي عصر اطلاعات لقب داده اند .‏اين نام گذاري شاي...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری

تحقیق بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری - 1 ‏چکیده ‏بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بقای یک سازمان مطرح بوده که ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی دوره اشکانی 27 ص

تحقیق بررسی دوره اشکانی 27 ص - ‏21 ‏موضوع: ‏بررسی دوره اشکانی ‏فهرست‏ مطالب ‏عنوان صفحه ‏مقدمه 2 ‏ ‏الف) امپراتوری اشکانی‏ ‏3 ‏دوره کو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان 21 ص

تحقیق بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان 21 ص - ‏2 ‏بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان ‏ازدواج اجباری و زودرس ‏فاجعه ازدواج دختران پ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی خلقت جهان

تحقیق بررسی خلقت جهان - 2 ‏هدف از خلقت جهان هستی چیست؟ ‏با کمی تفکر متوجه می شویم که در این عالم تنها موجودی که از ویژگی های خاصی برخوردار است ا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی حکمت امام علی 67 ص

تحقیق بررسی حکمت امام علی 67 ص - ‏1 ‏الحکمة137 الصدقةوالرزق صدقه راه نزول روزی ‏ ‏ ‏وَقالَ ‏عَلَیهِ السَّلام:اٌستَنزِلُوا الرَّزقَ بِالصَّدَقَ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی استان گلستان 11 ص

تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی استان گلستان 11 ص - 1 ‏بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‏‌‏ی آفتابگردان ارقام روغنی استان گلست...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 30 ص

تحقیق بررسی حقوقی, چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 30 ص - ‏بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ‏دیباچه ‏ ‏با گذش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

تحقیق بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی - ‏1 ‏فهرست مقدمه 2 فصل اول- کلیات 4 الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4 ب- تعاریف...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی