فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج درسال 1387

پاورپوینت گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج درسال 1387 - بسم الله الرحمن الرحيم گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج درسال 1387 رشد وتوسع...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن

پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن - مدیریت سیلاب در ژاپن آمار بارش سالیانه دنیا ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم مدیریت سبد پروژه ها

پاورپوینت سیستم مدیریت سبد پروژه ها - بنام خدا سیستم مدیریت سبد پروژه ها ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تهیه نقشه کامل جریان مدیریت پسماند شهر اصفهان

پاورپوینت تهیه نقشه کامل جریان مدیریت پسماند شهر اصفهان - بنام خدا اقدام راهبردی:1 تدوین کلیات (تعریف نقشه جریان پسماند، نمونه های مشابه، هدف ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج درسال 1387

پاورپوینت گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج درسال 1387 - بسم الله الرحمن الرحيم گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج درسال 1387 رشد وتوسع...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

پاورپوینت سیستم مدیریت وبازیافت مواد زاد جامد در جهان وایران - بنام خدا سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی

پاورپوینت کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی - کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی هدف كارگاه آشنایی با مبانی و مفاهيم اصلی مديريت پروژه محور، مدیر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه سیستم اطلاعات مدیریت

پاورپوینت کارگاه سیستم اطلاعات مدیریت - کارگاه سیستم اطلاعات مدیریت Workshop of Management Information Systems 1 شرکت تولید لوازم بهداشتی و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارش فعالیت های مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج

پاورپوینت گزارش فعالیت های مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج - گزارش فعالیت های مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج مطالعات کاربردی و...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی